Functionaliteiten

MKS.Tools

MKS.Tools is een digitaal platform gebaseerd op de zowel in de praktijk als in de theorie bewezen adviesaanpak Management KompasSysteem® (MKS®). In deze aanpak staat het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de ondernemer centraal. Alle tools zijn dan ook toegespitst op  extra inzicht, bewustwording en grip bij de ondernemer. Omdat het platform modulair is opgebouwd, kun je telkens gebruik maken van de tool die op dat moment relevant is. Uiteraard kun je ook het volledige aantal modules gebruiken. MKS.Tools is dus niet alleen een platform, het bevat tevens ook de stappen uit een bewezen adviesmethode.

Jaarplan

Het jaarplan wordt gebruikt om:

 • te begroten;
 • een nul-meting van een bedrijf te maken;
 • een begroting te toetsen;
 • een bedrijfsdoorlichting te maken;
 • de resultaatbepalers (KPI’s) in kaart te brengen;
 • een verbeterdiagnose op te stellen;
 • kostprijsberekening te maken;
 • projectcalculaties uit te voeren/na te rekenen.

Het jaarplan is opgebouwd in stappen die voor de ondernemer logisch zijn. Het is intuïtief in gebruik. Het kan als een quickscan worden gebruikt maar ook als een gedetailleerd jaarplan waarin de ambities van de ondernemer zijn vertaald in een reële begroting.

Rendementsanalyse

De rendementsanalyse wordt gebruikt om:

 • het rendement te analyseren;
 • de ondernemer te challengen;
 • het verbeterpotentieel in kaart te brengen;
 • scenario analyses;
 • investeringsbeslissingen te onderbouwen.

De rendementsanalyse maakt heel concreet zichtbaar wat kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering voor impact hebben op het bedrijfsresultaat. Het is een rekenmodel waarmee je de ambities, uitdagingen en de strategie van ondernemers kunt challengen.

Benchmark

De benchmark module van MKS.Tools is uniek in z’n soort. Deze onderscheidt zich van andere benchmarks door:

 • een periodieke benchmark mogelijkheid (meerdere keren per jaar);
 • een vergelijking op resultaatbepalers (KPI) niveau;
 • een vergelijking met de “best in class”.

De benchmark geeft inzicht in:

 • het verbeterpotentieel t.o.v. het gemiddelde en de “best in class”;
 • branche specifieke kengetallen;
 • hoe een bedrijf zou scoren als deze tot de “best in class” zou behoren.

De benchmark wordt gevoed door de gebruikers van het MKS.Tools platform. Als je hier meer over wilt weten neem dan gerust contact op met ons: 0478-583150.

ResultatenVolgSysteem

Het ResultatenVolgSysteem® wordt gebruikt om:

 • het resultaat te volgen in verhouding tot de begroting;
 • de ondernemer periodiek te spiegelen;
 • om tussentijds een diagnose te stellen;
 • om gericht te kunnen bijsturen.

Het ResultatenVolgSysteem® is het dashboard voor de ondernemer. Hij kan hierop in zijn eigen taal de voortgang meten en zien waar hij moet/kan bijsturen. Het ResultatenVolgSysteem® is periodiek te gebruiken nl. per:

 • week;
 • maand;
 • kwartaal;
 • halfjaar;
 • jaar.

Afhankelijk van waar de ondernemer behoefte aan heeft, is deze module te gebruiken. Voordelen van het gebruik van het ResultatenVolgSysteem® zijn:

 • wekelijks inzicht in de prestaties en voortgang;
 • de administratie hoeft niet bij te zijn;
 • het kost de ondernemer slechts 10 minuten per week;
 • de mogelijkheid om heel snel te kunnen schakelen.